Як скласти іспит в ДАІ

  1. від авторів
  2. ВИМОГИ зако ства, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗДАЧІ ІСПИТІВ У ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ
  3. 1.2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТЕОРЕТИЧНОГО ІСПИТУ
  4. 1.3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ КАТЕГОРІЙ А1, А

від авторів

Розділ 1. Вимоги законодавства щодо складання іспитів в Державтоінспекції 1.1. Порядок допуску до іспитів в Державтоінспекції
1.2. Порядок прийому теоретичного іспиту
1.3. Порядок прийому практичного іспиту для отримання посвідчення водія категорій А1, А

Розділ 2. Поради щодо успішної здачі практичного іспиту на транспортних засобах категорій А1, А (мопедах, скутерах, мотоциклах) 2.3. Запуск двигуна скутера
2.4. Запуск двигуна мотоцикла
2.5. Рух на мопеді
2.6. Рух на скутері
2.7. Рух на мотоциклі

3.7. Зупинка після закінчення іспиту

Розділ 4. Порядок прийому практичного іспиту для отримання посвідчення водія категорії В і С
4.1. Підготовка до початку руху
4.2. початок руху
4.3. Виконання вправ на майданчику

Розділ 5.
Розділ 6.
Розділ 7.
Розділ 8.
від авторів

Сьогодні вже не можна уявити сучасне життя без транспорту: велосипеда або мопеда, автомобіля або автобуса. Саме з такими транспортними засобами ми вперше знайомимося в житті і найчастіше ними користуємося. Однак, більшістю з них керують водії: ті, хто має спеціальну підготовку. У всьому світі передбачено тестування кандидатів у водії транспортних засобів, хоча і проходить воно по-різному.

Порядок підготовки водіїв транспортних засобів та прийняття іспитів в Україні визначено Законом України "Про дорожній рух", постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р № 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами", а також наказом МВС України № 515 від 7 грудня 2009 року, яким затверджена "Інструкція про порядок приймання екзаменів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія", зареєстрований й в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 за № 74/17369.

Зазначеними нормативними документами визначено категорії транспортних засобів, в залежності від типу і їх призначення, управління якими дозволяється за наявності посвідчення водія. Зокрема, це:

A1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

A - мотоцикли, в тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб.см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

В1 - квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми;

С1 - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг;

С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг;

D1 - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

D - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;

ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - склад транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів;

Т - трамваї та тролейбуси.

Для отримання посвідчення водія більшості з перерахованих категорій транспортних засобів (зокрема категорій A1, A, В1, В, С1, С) необхідно в екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції скласти іспити зі знання Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами за кожною з категорій, що " відкривається ".

Це сумарний порядок прийняття іспитів на право керування транспортними засобами. Особливу увагу приділено порядку і вимогам працівників Державтоінспекції до кандидатів у водії транспортних засобів категорій А1, А, В1, В і С під час здачі практичного іспиту з водіння. Також наведено перелік типових помилок, які можуть вплинути на результати іспиту.

У посібнику наведено лише орієнтовні схеми і порядок виконання вправ під час практичних іспитів з управління, В той же час автори не стверджують, що він буде саме таким під час здачі іспитів в ДАІ. Однак ми впевнені, що більшість вимог щодо вміння виконувати маневри на транспортному засобі, керувати ним в дорожньому русі у Вас, як водія, будуть перевірені.

Сподіваємося, що поради, викладені в цій книзі, будуть корисними під час підготовки з управління транспортним засобом і складання іспитів в Державтоінспекції.

На початокВИМОГИ зако ства, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗДАЧІ ІСПИТІВ У ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

1.1. ПОРЯДОК ДОПУСК А до іспиту в ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

Посвідчення водія видається особам за умови, що вони не мають медичних протипоказань, пройшли підготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих департаментом Державтоінспекції МВС закладах, про що отримали відповідне свідоцтво.

Іспити на право керування транспортними засобами здаються в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції МВС України, на території обслуговування яких зареєстровано особу за місцем проживання.

До складання іспитів для отримання посвідчення водія категорій А1, А допускаються особи, які досягли 16-річного віку, категорії В1, В, С1, С - 18 років.

Після закінчення навчання для отримання посвідчення водія в реєстраційно-екзаменаційний підрозділ ДАІ (далі - РЕП ДАІ) за місцем діяльності закладу представники цих закладів на кожного слухача подають такі документи:

• картку водія (з вклеєною фотографією слухача і печаткою навчального закладу);

• фотографію 3,5 х 4,5 см (для посвідчення водія);

• свідоцтво про закінчення закладу;

• медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування.

Перед здачею іспитів кожен кандидат у водії особисто подає:

• заяву (в більшості випадків вона автоматично друкується в Центрі ДАІ, а кандидат у водії лише перевіряє правильність особистих даних і підписує її);
• паспорт або документ, що його замінює, з відміткою органу внутрішніх справ про реєстрацію місця проживання за місцем складання іспитів;
• в разі зміни особою прізвища, імені, по батькові, року народження, місця народження і т.п. під час навчання - оригінал і ксерокопію документів про зміну особистих даних.

У разі, коли особа буде здавати іспит на території інших адміністративно-територіальних одиниць (за місцем проживання, наприклад в іншій області), перераховані вище документи видаються особі навчальним закладом, а в РЕП ДАІ, де будуть складатися іспити, додатково подається довідка про проходження навчання з відміткою ДАІ "в списках групи значиться", підписана начальником РЕП ДАІ і завірена печаткою цього підрозділу.

Особи, зареєстровані на території інших адміністративно-територіальних одиниць, можуть здавати іспити за місцем навчання після отримання дозволу на це начальника ДАІ регіону (для цього слід звернутися з відповідною заявою на особистому прийомі до керівника ДАІ). До заяви, як підставу для позитивного прийняття рішення, повинна додаватися довідка з підрозділу ДАІ за місцем реєстрації (місцем проживання) особи про не позбавлення права керування транспортними засобами. На іспити в МРЕВ ДАІ такі особи можуть приходити як з навчальною групою, так і особисто.

Квитанції про сплату грошових коштів за бланкову продукцію та послуги ДАІ можуть подаватися перед отриманням посвідчення водія після здачі всіх іспитів (досить часто один з іспитів здається кілька разів), або в такій послідовності: разом з документами, а потім, в разі складання іспитів кілька разів , - за все додаткові іспити.

Чинними нормативними документами передбачена можливість "відкриття" одночасно двох і більше "нижчих" категорій. Для цього навчальні заклади проводять для водіїв додаткові 20-годинні курси з практичного керування відповідним видом транспортних засобів, про що видається відповідна довідка. Для складання іспитів в РЕП ДАІ в такому ж порядку подаються зазначені вище документи.

Іспити проводяться в такій послідовності: спочатку - іспит зі знання Правил дорожнього руху, потім - іспит з навичок керування транспортними засобами відповідної категорії.


1.2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТЕОРЕТИЧНОГО ІСПИТУ

Іспит на знання Правил дорожнього руху приймається по екзаменаційними білетами з використанням комп'ютерної, а в разі неможливості її застосування - шляхом письмових відповідей на питання екзаменаційних білетів.

Питання екзаменаційних білетів охоплюють основні положення законодавства про дорожній рух, всі розділи Правил дорожнього руху, інших правил, нормативів і стандартів, що регламентують безпеку дорожнього руху, надання першої медичної допомоги.

На іспиті кожному кандидату у водії комп'ютером формується екзаменаційний білет, який складається з 20 питань. На кожне питання пропонуються від 2 до 5 відповідей, з яких правильною і найбільш повним є один. Кандидат у водії за 20 хв повинен відповісти на 20 екзаменаційних питань.

Теоретичний іспит з Правил дорожнього руху та інших нормативних документів з безпеки руху з використанням комп'ютерної техніки проводиться таким чином (ми наводимо приклад найбільш поширеного програмного забезпечення в Центрі ДАІ):

1. Для будь-якої людини, що здає іспит, виділено окреме робоче місце, яке складається з монітора (на ньому висвічуються екзаменаційні завдання) і маніпулятора (це може бути комп'ютерна "миша" з двома кнопками "ВИБІР" і "ВВЕДЕННЯ" - див. Рис. 1.1).

Малюнок 1

2. Перед початком іспиту за допомогою кнопки "ВИБІР" слід вибрати своє прізвище серед переліку осіб, допущених до складання, і підтвердити свій вибір кнопкою "ВВЕДЕННЯ".

3. Після цього комп'ютером створюється екзаменаційний білет (кожен квиток формується випадково з більш ніж 2 тис. Екзаменаційних питань, тому робити "шпаргалки" немає сенсу).

4. З моменту формування квитка і появи на екрані монітора першого питання починається іспит.

5. За допомогою кнопки "ВИБІР" Ви можете вибирати будь-який з підготовлених питань (на екрані монітора Ви будете бачити переміщення червоною стрілки), або пропустити його, кнопкою "ВВЕДЕННЯ" - вибрати для відповіді питання. Правильна відповідь також слід вибирати кнопкою "ВИБІР", а підтвердити її кнопкою "ВВЕДЕННЯ". Після натискання цієї кнопки, коли на екрані відображено питання, комп'ютер сприймає вашу відповідь і вважається, що Ви відповіли на поставлене запитання, а запитання в подальшому на екрані не виникає.

У деяких Центрах ДАІ може використовуватися інше програмне забезпечення, іншого виду маніпулятор з цифрами і стрілками (рис. 1.2). Перед початком іспиту за допомогою кнопок "↑" і "↓" слід вибрати своє прізвище серед переліку осіб, допущених до складання, і підтвердити свій вибір кнопкою "ВВЕДЕННЯ" ( "Введення").

За допомогою кнопок "↑" і "↓" Ви можете вибирати будь-який з підготовлених питань, кнопками "1, 2, 3, 4, 5" - вибирати правильну відповідь (навіть після натискання цих кнопок можна скасувати обраний відповідь кнопкою "відм".) . Тільки після натискання кнопки "ВВЕДЕННЯ" ( "Введення") комп'ютер сприймає вашу відповідь і вважається, що Ви відповіли на поставлене запитання. Надалі це питання не висвітлюється.

Під час іспиту Вам будуть запропоновані питання як теоретичного характеру, так і з малюнком (зображенням ситуації, яка може бути на дорозі).

6. Позитивна оцінка "здав" виставляється автоматично комп'ютером в разі, якщо кандидат у водії відповів на всі екзаменаційні питання за відведений на це час та допустив не більше двох неправильних відповідей.

В такому випадку на екрані монітора з'являється інформація про успішну здачу теоретичного іспиту.

7. У разі вчинення 3-й помилки іспит припиняється і на екрані монітора з'являється інформація про те, що іспит не складено.

Особам, які у відведений час не відповіли на всі питання або допустили більше двох помилок, виставляється оцінка "не здав" і до іспиту з навичок керування транспортними засобами вони не допускаються.

Перездача іспиту зі знання Правил дорожнього руху дозволяється не раніше, ніж через п'ять днів. Кількість спроб перездачі такого іспиту чинним законодавством не обмежена, за винятком: свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів дійсно протягом 10 років з дня його видачі.

Позитивна оцінка, одержана після складання іспиту зі знання Правил дорожнього руху, вважається дійсною протягом трьох місяців. Якщо за цей час практичний іспит не складено, теоретичний іспит призначається повторно.

На початок

1.3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ КАТЕГОРІЙ А1, А

Прове Сірка навичок управління мопедом проводиться на спеціальному майданчику з нанесеними габаритними елементами ( "вісімка", "коридор", "коло", "дошка", "змійка").

У осіб, які іспитів, перевіряється вміння виконувати такі маневри:
- рух по прямій з перемиканням передач з нижчих на вищі і з вищих на нижчі (в разі наявності коробки передач);
- керування мопедом на мінімальній швидкості (5 км / год), не знімаючи ніг з підніжки;
- виконання поворотів і розворотів малого радіуса ( "габаритний коло", "змійка", "вісімка").

Іспит припиняється, якщо екзаменованих особою не виконано "коло", "змійка", або "вісімка".

Для отримання позитивної оцінки особи, які іспитів, не повинні допустити більше трьох помилок або двох однакових.
У числі двох помилок для оцінки "не здав" додатково враховується наступне:
- під час виконання "кола", "змійки", або "вісімки" особи торкалися дорожнього покриття будь-якої частиною тіла;
- при наявності коробки передач під час зупинки в той час, коли працював двигун, особи не змогли вимкнути передачу.

Якщо особи, які отримують посвідчення водія вперше, не склали іспит з навичок керування транспортними засобами в третій раз, вони допускаються до наступного іспиту після проходження повного курсу підготовки управління відповідним транспортним засобом у навчальному закла деніі. Це повинно бути підтверджено довідкою про повторному курсі підготовки керування транспортним засобом.

На початок


2. ПОРАДИ ПО УСПІШНОЮ ЗДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ІСПИТУ НА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ КАТЕГОРІЙ А1, А (мопеди, скутери, мотоцикли)

2.1. ПІДГОТОВКА ДО ПОЧАТКУ РУХУ


Перед іспитом слід підібрати відповідний одяг. Бажано, щоб стиль вашого одягу був спортивним: це дозволить зробити рухи руками і ногами вільними, куртка - "вітровка", яка повинна бути застебнута. Під час руху вона не буде пропускати повітря і дозволить Вам уомфортно відчувати себе. Взуття також повинна бути зручною. Не рекомендується використовувати взуття зі шкіряною підошвою, яка може зісковзнути з кікстартера, педалі гальма або перемикання передач. Управління мопедом і мотоциклом у взутті на "шпильці" робить опору ноги нестійкою під час зупинки, оскільки одна з них буде стосуватися землі.

Підготовка до початку руху на мопеді або мотоциклі - це одягання мотошлема і регулювання дзеркал заднього виду. Одягнувши мотошлем, обов'язково потрібно його застебнути - управління з незастебнутих мотошоломами є грубим порушенням Правил і Ви можете закінчити іспит фактично так і не почавши його. Що стосується регулювання дзеркал заднього виду, то, безумовно, їх потрібно відрегулювати "під себе" після того, як Ви запустите двигун і сядете на мопед або мотоцикл.

Пам'ятайте! Під час регулювання дзеркал заднього виду на скутері одна рука повинна постійно утримувати рукоятку переднього або заднього гальма.

На початок

3.1 Виконання вправи "коридор"

Главное меню
Реклама

Архив новостей
Права на автомат и на механику: отличия в 2018 году
В 2017 году национальное водительское удостоверение Российской федерации привели в соответствие с Венской Конвенцией «О дорожном движении». В документе появились дополнительные подкатегории транспортных

Коробка передач автомобиля ГАЗ-66
Строительные машины и оборудование, справочник К атегория:     Устройство автомобиля Коробка передач четырехступенчатая, с синхронизатором на 3—4-й передачах. Передаточные отношения

Вариатор (вариаторная коробка передач): что это такое, принцип работы. Подробно + видео
У меня много статей про автоматические коробки передач (особенно сильно я люблю обычную АКПП). Однако второй по распространению я считаю вариатор или CVT, достаточно много автомобилей выпускается именно

Устройство АКПП: принцип работы и схема автоматической коробки
Что такое АКПП? Автоматическая Коробка Переключения Передач (АКПП) – вид трансмиссии в машине, в котором переключение скоростей осуществляется за счет электроники, не требуя внимания водителя.

Как правильно пользоваться коробкой автомат (АКПП)
Содержание статьи На сегодняшний день большинство водителей не представляет как бы они ездили на автомобиле, который не имеет автоматической коробки передач. Некоторые новички, приходят в ужас от одной

Автоматическая коробка передач (АКПП): что это такое, устройство и принцип работы для чайников
Двигатели внутреннего сгорания не способны обеспечить движение автомобиля в разных режимах без специальных устройств, изменяющих частоту вращения коленчатого вала. На части транспортных средств для этого

Как пользоваться автоматической коробкой передач?
Уважаемые автомобилисты! Прежде, чем мы с вами рассмотрим основные положения, как управлять автоматической коробкой передач, давайте поймем, что это такое. Нет, мы не станем углубляться в процессы, происходящие

Как пользоваться коробкой автомат АКПП (видео)
Как водит на автомате? Таким вопросом задается практически каждый человек, который раньше ездил на механической коробке, а теперь собирается приобрести автомобиль на автомате. Опасения на счет поломок

Какую автоматическую коробку передач выбрать (какие бывают коробки автомат): роботизированные, вариатор, гидротрансформатор
Более правильным называнием было бы — механическая КПП с автоматическим сцеплением, поскольку с «автоматом» её роднит только количество педалей. «Робот» полностью повторяет схему работы обычной механической

Mercedes-Benz переходит на 9 ступенчатую коробку-автомат
Немецкий автоконцерн Daimler начал оснащать Mercedes-Benz 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Автомат», получивший название 9G-Tronic, уже используется в серийном Mercedes E350 BlueTec. Пока эта

Реклама

© 2013 mexpola.h1a25414f